Ν.Μιχαλοδημητράκης - Π.Νεοφώτιστος Ο.Ε
Ν.Μιχαλοδημητράκης - Π.Νεοφώτιστος Ο.Ε
Υπηρεσίες Έρευνας και Ανάπτυξης - Κατασκευή Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

N.Michalodimitrakis - P.Neofotistos G.P.

Research and development - Manufacture of electronic circuits
 


We are a sub-contractor company for the design and manufacture of electronic circuits and systems.

 • We have over twenty years experience in the field.
 • Complete design (circuit design, printed circuit board design PCB, software, manufacture of prototypes, test and measurements). The design is carried out by university graduates.
 • Manufacture capability for THT and SMT designs.
 • Experience in a wide range of electronics such as:
  • Μicrocontrollers 8-bit, 16-bit, 32-bit.
  • Power Electronics (switch mode power supplies SMPS, Inverters, IGBTs, Power MOSFETS, SCRs, etc).
  • Analog electronics (sensors, signal conditioners, etc).
  • Medium voltage electronics up to 20KVolt.
  • Automation electronics.
  • Ultrasonic measurement systems (Piezoelectric Transducers, amplifiers, etc).
  • Industrial design (tolerant to severe electromagnetic noise, interference and transients).
  • Multi-layer PCBs (4 layers and above), metal core PCBs
 • Examples of our work:
  • Serial lift controller for single, double and triple lifts.
  • Auto-tuned inverter (VVVF motor drive) for traction lifts up to 7,5KW.
  • Automatic rescue system with batteries for traction lifts.
  • Electronic dimmer for LED lamps.
  • Electromagnetic flow meter with no moving parts for impure water (irrigation or wastewater). Can be used for pipe diameters over 90mm.
  • Ultrasonic fuel level meter. It is installed externally on the tank bottom and the ultrasound measures through the tank wall. It avoids drilling the tank and contact with the fuel or its fumes.
  • Medium voltage power analyser for 2MWatt 14KVolt. Measures rms voltages, rms currents, power and power factor.
  • Vibration sensor for engines.
  • PID temperature controller for water-cooled 2MWatt load.
  • SCR controlled rectifier for 8KWatt DC electromagnet.
  • Power LED applications.
 • Customers in Greece, Germany and the US.

 

 

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει υπεργολαβικά την πλήρη σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρονικών κυκλωμάτων και συστημάτων.

 • Δεν εμπορεύεται ηλεκτρονικά προϊόντα ή συστήματα προκειμένου να μην έρθει σε ανταγωνισμό με τους πελάτες της.
 • Συνάπτει σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.
 • Έχει σχεδόν είκοσι χρόνια εμπειρία στον χώρο.
 • Πλήρης σχεδίαση (σχεδίαση κυκλώματος, σχεδίαση τυπωμένου κυκλώματος PCB, software, κατασκευή πρωτοτύπου, πειράματα και μετρήσεις). Η σχεδίαση γίνεται από πτυχιούχους Πανεπιστημίου.
 • Δυνατότητα παραγωγής (συναρμολόγηση ΤΗΤ και SMT, έλεγχος λειτουργίας).
 • Έχει εμπειρία σε ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών όπως:
  • Μicrocontrollers 8-bit, 16-bit, 32-bit.
  • Ηλεκτρονικά ισχύος ( Παλμοτροφοδοτικά, Inverters, IGBT, Power MOSFETs, SCRs, κ.α.).
  • Αναλογικά ηλεκτρονικά (Συστήματα μετρήσεων, αισθητήρες, signal conditioners κ.α.)
  • Ηλεκτρονικά αυτοματισμών.
  • Ηλεκτρονικά μέσης τάσης έως 20ΚVolt.
  • Συστήματα μετρήσεων με υπερήχους (Piezoelectric Transducers, amplifiers,  κ.α.).
  • Βιομηχανική σχεδίαση (Σχεδίαση συστημάτων ανθεκτικών σε περιβάλλοντα με έντονες  ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές).
  • Multi-layer PCBs (4 layers και άνω), metal core PCBs.
 • Παραδείγματα προϊόντων που αναπτύξαμε:
  • Σειριακό Control ανελκυστήρων για μονούς, διπλούς και τριπλούς ανελκυστήρες.
  • Αυτορρυθμιζόμενος inverter (ρυθμιστής στροφών VVVF)  για συμβατικούς ανελκυστήρες με κινητήρες έως 7,5KW.
  • Σύστημα αυτόματου απεγκλωβισμού με μπαταρίες για συμβατικούς ανελκυστήρες.
  • Ηλεκτρονικά Dimmer για λαμπτήρες LED.
  • Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής ροής ακάθαρτου νερού (αρδευτικά νερά, λασπόνερα ή λύματα) χωρίς κινούμενα μέρη (magnetic Flowmeter) κατάλληλο για χρήση και σε διατομές άνω των 90mm.
  • Μετρητής στάθμης καυσίμου με υπερήχους. Τοποθετείται εξωτερικά στον πάτο της δεξαμενής και ο υπέρηχος διαπερνά το τοίχωμα. Έτσι αποφεύγεται το τρύπημα της δεξαμενής και οποιαδήποτε επαφή της συσκευής με το καύσιμο ή τους ατμούς του.
  • Αναλυτής ισχύος μέσης τάσης 2ΜWatt 14ΚVolt. Μετρά rms τάσεις, rms ρεύματα, ισχύ, συντελεστή ισχύος (PF).
  • Αισθητήρας μέτρησης κραδασμών κινητήρων (vibration sensor).
  • PID controller θερμοκρασίας για υδρόψυκτο φορτίο 2ΜWatt.
  • Ελεγχόμενος ανορθωτής για οδήγηση DC ηλεκτρομαγνήτη 8ΚWatt με SCR.
  • Εφαρμογές Power LED.
 • Πελάτες σε όλη την Ελλάδα, στην Γερμανία και στις ΗΠΑ. 
 
 
 
 Από τον Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας & Καινοτομίας (http://www.kainotomeis.gr) που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και η Eurobank το 2011.
Η εταιρεία μας βραβεύτηκε ως μια από τις δέκα καλύτερες συμμετοχές Εφαρμοσμένης Έρευνας για το προϊόν "Αυτορρυθμιζόμενο Inverter για ανελκυστήρες με Σύστημα Απεγκλωβισμού". Στον διαγωνισμό αξιολογήθηκαν 295 υποψηφιότητες από 145 συνολικά αξιολογητές.

 


 
Στοιχεία επικοινωνίας:

Ν.Μιχαλοδημητράκης - Π.Νεοφώτιστος Ο.Ε.
14ο Χλμ Θεσσαλονίκης - Ν.Μουδανιών, ΤΚ 57001
Θεσσαλονίκη
Τηλέφωνο: 2310-249231
Email:
info@rnd.gr

Contact information:
N.Michalodimitrakis - P.Neofotistos G.P.
14th Khm Thessalonikis - Moudanion, Postal code 57001
Thessaloniki 
Greece
Phone number: +30 2310249231
Email:
info@rnd.gr


 

 
 
 
  


 
Ν.Μιχαλοδημητράκης - Π.Νεοφώτιστος Ο.Ε